Archief: Zo was het op 16-02-2019 bij Radio Centraal 9.00 – 11.00 u (In de Kijker)

 • Suite for Brass (Jan Segers, Mercator Brassband Rupelmonde)                                                         https://www.youtube.com/watch?v=ii0yZWc6qk4                                                                                                                   Suite for Brass is een werk dat ooit werd ooit bekroond op een compositiewedstrijd georganiseerd door de provincie Antwerpen. Het werd daarna een verplicht werk voor verschillende provinciale en nationale wedstrijden in binnen- en buitenland en is ondertussen een klassieker geworden in het hafabra repertoire. Een fragment uit deze compositie werd ook lange tijd gebruikt als kenwijsje voor het ondertussen verdwenen VRT radio programma “Rond de Kiosk”. Moderne ritmes en langzame zangerige gedeelten op één enkel thema wisselen elkaar af. De compositie bestaat uit 4 delen:
  • Deel 1: Intronisatie of introductie. Jan Segers heeft geopteerd voor een snelle introductie: krijgshaftig en in een marstempo. De bassen beheersen het thema en nemen ook telkens de start, waarna het ganse orkest volgt.
  • Deel 2: Interludium. Het is vloeiend en expressief gedeelte, heel zangerig en overwegend vertolkt door de houtblazers die hiermee de aandacht naar zich trekken.
  • Deel 3: Festival. In dit gedeelte geven de trompetten en de kleine trom de melodieaan die aansluitend wordt uitgewerkt door het hele orkest, zij het dat die wel in een ander ritme verdere gaan. Met een crescendo en aansluitend een rustig andante wordt het thema van het tweede deel hernomen.
  • Deel 4: Finale. In de finale worden de thema’s uit de vorige drie delen hernomen. We krijgen wel een omgekeerde volgorde: eerst het thema van koper en de kleine trom uit het derde deel, dan het thema uit het tweede deel door de houtblazers om te eindigen met het thema uit het eerste deel: zeer vlug en kort.                                             
 • Tirol 1809 (Sepp Tanzer, Sinfonisches Blasorchester Bad Griesbach)            https://www.youtube.com/watch?v=sVhUbJ1y3KA                                                                                                                     Deze compositie is gebaseerd op de volksopstand in Tirol. Dat was in het jaar 1809, een jaartal dat we ook terugvinden in de titel van dit werk. De Tiroolse bevolking kwam toen in opstand tegen de Beierse bezetting. Het jaar 1809 wordt in Tirol nog altijd aanzien als een mijlpaal in zijn geschiedenis. Sepp Tanzer gebruikte voor deze compositie 3 thema’s, waarvan er 2 uit de periode rond 1809 komen. Hij gaat ook min of meer chronologisch te werk. Het eerste thema is gebaseerd op “Den Stutzen hear beim Saggra”, een lied uit 1796. Het is bijna een religieus bijbelthema waarbij alle hoop gevestigd wordt op de Almachtige. De onderdrukking van de bevolking wordt tevens uitgebeeld.                                                                                                                                                                              Het tweede thema draagt als titel “Wach auf” of in het Nederlands vertaald “wakker worden”. Dit thema vinden we terug in het jaar 1561 en weerklinkt als een gebed over het land in de bergen. Het is tevens het startschot voor de opstand, wat wordt verklankt door een marcherend ritme. De opstand draait uit op een overwinning wat met de “Marseillaise” duidelijk wordt gemaakt. De plaatselijk bevolking houden het echter bij “Tiroler, laßt uns streiten”.                                                                                                                                                                                                           Het derde thema is opgevat als een dankgebed voor de Almachtige. Daarbij dringt al snel de eerste overwinningsfanfare door de verlaten valleien van Tirol. De vrijheidsstrijders keren juichend terug onder de tonen van het “Spingeser Schlachtlied” uit 1797.                                                                                                                                                               
 • The Music of the Night (uit “the Phantom of the Opera, Andrew Lloyd Webber, Dina Garipova)  https://www.youtube.com/watch?v=Q9qCRG–fLwDe Russische zangeres Dina Garipova konden we reeds eerder horen toen zij samen met het Alexandrov EnsembleFarewell of Slavianka” zong. Zij heeft echter nog veel meer pijlen op haar boog waaronder ook composities van Andrew Lloyd Webber. “The Music of the Night” is daarvan een voorbeeld.
 • Ouverture (Hans Helsen, Kinderkoor Sterling Antwerpen)
 • Het Reuzenlied (Cyriel De Baere (tekst) & Rik Van Rechem (muziek), Seniorenkoor Amica Musica Antwerpen)
 • Elijah Rock (Traditional, bewerking Jester Hairston, Vocaal ensemble Markant Herentals)
 • Take five (Paul Desmond, bewerking Kirby Shaw, Koor Cantecleer Niel) Take five is een overbekend jazznummer geschreven door Paul Desmond. Het wordt vaak instrumentaal gespeeld. Er bestaat echter ook gezongen versie. De tekst werd geschreven door … Dave Brubeck. Kirby Shaw bracht er later nog enkele verbeteringen aan zodat het geheel als een vocale jazzmelodie kon gezongen worden.
 • Absolut Crossover (Otto M. Schwarz, Musikkapelle Villnöss Zuid Tirol)                   https://www.youtube.com/watch?v=zXlzA6Wjj40                                                                                                       Absolute Crossover is een compositie waarbij unieke kenmerken van zowel een harmonieorkest als van een bigband aan de oppervlakte komen. Het zou zelfs mogelijk zijn om een gezamenlijk optreden te geven. Bij het harmonieorkest komen vooral de symfonische passages tot hun recht, terwijl de bigband zich toespitst op de rockfragmenten en de langzame swinggedeelten.