Archief: Zo was het op 20-07-2019 bij Radio Centraal 9.00-10.00 u (In de Kijker)

  • The Garden of Earthly Delights (Klaas Coulembier, Koninklijke Harmonie van Peer)    https://www.youtube.com/watch?v=ygQua9A3XvU                                                                                                           Deze compositie is gebaseerd op het schilderij “De Tuin der Lusten” van Jeronimus Bosch. In dit drieluik creëert de schilder een imaginaire wereld vol exotische wezens en menselijke figuren. Van links naar rechts zijn de hemel, de aarde en de hel afgebeeld. In die volgorde vormt het schilderij ook een leidraad voor de compositie, van een fonkelend begin tot een helse chaos op het einde. In het rechterpaneel valt de aanwezigheid van een aantal muziekinstrumenten op, met daarbij één wel heel onfortuinlijke man. Hij wordt niet alleen verpletterd door een kruising van een luit en een harp, maar kwam blijkbaar eerder al met zijn achterwerk tussen een drukpers terecht. Op zijn billen lezen we de muzieknoten die het basismateriaal vormen voor het hele werk.
  • The Witch and the Saint (Steven Reineke, The Washington Winds)                                      https://www.youtube.com/watch?v=m0Oejbjk_z4                                                                                                              “The Witch and the Saint” is een symfonisch gedicht, gecomponeerd in 2004. Het beschrijft het leven van Helena en Sibylla, tweelingzussen geboren in Duitsland (Elwangen) in 1588. Het stuk bestaat uit vijf afzonderlijke delen en is gebaseerd op de novelle van Ulrike Schweikert. Deze compositie is ondertussen populair geworden zowel bij diverse muziekkorpsen als het publiek. De luisteraar heeft, zelfs als hij het verhaal erachter niet kent, de indruk dat er een melancholisch verhaal wordt verteld door middel van krachtige muzikale zinnen.  Het eerste gedeelte van dit werk handelt over de geboorte van beide meisjes. Eind 16 de eeuw werd de geboorte van een tweeling als een slecht voorteken beschouwd. Dit wordt duidelijk gemaakt aan de hand van een Gregoriaans motief. Het tweede gedeelte behandelt de ontwikkeling van Sibylla. Zij werd thuis opgevoed en het duurde niet lang of de dorpsbewoners begonnen zich zorgen te maken over haar onverklaarbare vooruitziende blik op de toekomst. Uiteindelijk werd ze als heks en tovenares gekenmerkt, gehaat en gevreesd en daardoor gemeden door de maatschappij. In het derde gedeelte wordt het leven van de andere zuster, Helena. Die leidde een heel ander leven. Ze werd als kind weggestuurd naar een klooster om daar te worden opgevoed als zuster. Zodra echter daar haar gave als vooruitziende blik op de toekomst werd ontdekt werd ze door de kloostergemeenschap bijna als een heilige vereerd. In het vierde gedeelte volgt dan de confrontatie tussen de meisjes die totaal verschillend zijn opgegroeid. Sibylla wordt uiteindelijk van hekserij beschuldigd en komt in de gevangenis terecht. In het vijfde en laatste deel van deze compositie (de finale) probeert Helena haar zus te redden. Dat mislukt echter. Om aan de brandstapel te ontsnappen drinkt Helena een gif en sterft in de armen van haar zus. Sibylla ‘s  hart was gebroken. Ze reed vervolgens naar een plek waar ze niet herkend zou worden als heks. Ze werd daarna nooit meer teruggezien.                                                                                                                                                                                                                
  • Smells like Asturias (Duo Guitarillion)                                                                                               https://www.youtube.com/watch?v=VuCnHHK2esU
  • Wicked Game (Geoff Reeves)                                                                                                         https://www.youtube.com/watch?v=xt1Tt78e854
  • Blue Tango (Leroy Anderson, Montgomery County Concert Band)               https://www.youtube.com/watch?v=PJo_kbS0Y2E&list=RDPJo_kbS0Y2E&start_radio=1
  • Haexdonck (Guido de Ranter, Concertband De Scheldezonen Hoboken)         https://www.youtube.com/watch?v=1WpBglhpr7w                                                                                                 Haexdonck werd gecomponeerd door Guido De Ranter in opdracht van de gemeente Kapelle-op-den-Bos, ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van Kanunnik Jaak Muyldermans. Haexdonck is de oude schrijfwijze van de huidige wijk “Oxdonk” waar deze priester heeft geleefd.                                                                                                       In dit driedelige werk omschrijft de componist de verschillende menselijke facetten van Muyldermans’ rijke leven. In het eerste deel – langzaam en dromerig – gaat de aandacht naar hem als schrijver en poëet. Het tweede – dissonante deel met veel slagwerk – mogen we beschouwen als een beschrijving van zijn tijd als legeraalmoezenier tijdens de eerste wereldoorlog. Het derde deel tenslotte – hymneachtige – is een afspiegeling van zijn tijd als priester.
  • Perez Prado Medley (Bewerking Giancarlo Gazzini, Jeugdharmonie het Gildemuziek Roeselare)