Niet alle vrije radio ’s volgen de commerciële logica …

Het decreet

“De vrije radio ’s hebben tot taak een verscheidenheid aan informatie, animatie, vorming en ontspanning te brengen met de bedoeling binnen hun zendbereik de communicatie onder de bevolking te bevorderen. Deze radio ‘s kunnen openstaan voor de actieve medewerking van luisteraars en verenigingen, in het bijzonder de socio-culturele verenigingen”

Radio Centraal

Bij de Antwerpse vrije radio Centraal krijgt ook de muziek uit de hafabra en het koorleven de aandacht die het verdient. Idem dito voor de poëzie. Zij geven o.a. hiermee een eigen invulling aan het Vlaamse dekreet op de vrije radio ‘s.

Sant in eigen land en zijn opvolger: In de Kijker

Het Vlaamse decreet op de vrije radio ’s heeft reeds meerdere malen wijzigingen ondergaan, maar de bovenstaande tekst – de taakomschrijving – is zo goed als overeind gebleven. Het laat op zijn zachts gezegd wel meerdere interpretaties toe. Onze verenigingen op de radio aan bod laten komen en in het verlengde daarvan op het internet is ook een interpretatie. De inspiratie kwam wel van een gelijkaardig (hafabra) programma uit het verleden maar er is ook plaats gemaakt voor big band, symfonische orkesten, folk, poëzie, kleine ensembles en koren. Het programma loopt op zaterdagochtend om de 14 dagen: de oneven weken van 9.00 tot 12.00 h. De benaming “sant in eigen land” werd vervangen door een nieuwe naam: “In de Kijker”, omdat er werd gekozen voor een ruimere invalshoek.

Exit Kriange

Deze website is een vervolg op www.Kriange.be waarbij de focus verplaatst is naar YouTube en Mix Cloud. Het verhaal achter de composities wordt bij YouTube waar mogelijk geïllustreerd. Het e mail adres blijft wel bestaan: kriange@telenet.be